Parterapi hos Samtaleterapi København

Det ligger ofte en stor kærlighedserklæring til grund for at begynde i parterapi. Alene det at gå i gang, er udtryk for et ønske om at opnå en større forståelse for hinanden og at genopdage eller styrke glæderne og nærværet og derved kærligheden til hinanden. Det helt grundlæggende dilemma er: hvordan kan jeg være mig selv og samtidig være i et forbundet kærlighedsforhold? Det skal et hvert par finde deres unikke løsning på.

Jeres parforhold begyndte formentlig også med kærlighed og de bedste intentioner. Som tiden er gået er I måske stødt ind i problemer i jeres kommunikation, f.eks. i form af gentagende mønstre, hvor I ’tricker’ hinanden negativt og som derfor skaber konflikter, uklarhed og afstand imellem jer. Det kan også være, at I oplever afstand i forholdet som følge af en konkret handling (f.eks. utroskab) eller at I ligeså stille uden at bemærke det er gledet fra hinanden. Uanset hvad I kommer med, så er det mit udgangspunkt i forhold til parterapi, at parforhold handler om samspil. Og at der skal ’to til en tango’.

'Nissen' flytter ofte med

De fleste af os har nogle grundlæggende mønstre i vores egen personlighed, som ’flytter med os ind’ i de parforhold vi indgår i. Og derfor kan et knagende ægteskab, også være en god anledning til at kigge lidt nærmere på dig selv. Ofte sker der nemlig dét, at når vi lærer at turde vise os selv og at sætte ord på vores sårbare sider overfor vores partner, så kommer nærheden helt af sig selv. Og netop nærhed og ærlighed virker ofte som ren gødning for at kærligheden kan blomstre og vokse sig endnu stærkere.
Et forløb med parterapi kan være det, der skaber klarhed imellem jer og hjælper jer med at blive sammen – eller med at komme fra hinanden på en bedre måde.

behov-for-parterapi

Hvorfor parterapi?

Årsagerne til at gå i parterapi kan altså være mange forskellige. Det kan være at I oplever:

  •  en grundlæggende mangel på forståelse for hinanden,
  • at hverdagens mange gøremål har taget over i en sådan grad, at det er gået ud over jeres intimitet og nærhed,
  • at måden I kommunikerer med hinanden kræver ’en vinder’ og ’en taber’, og at der derfor altid er kamp til eller over stregen imellem jer,
  • at afstanden mellem jer er blevet så stor, at følelsen af ensomhed overskygger følelsen af fællesskab,
  • at jeres individuelle drømme har måttet vige for ’Vi’et’, og at I i jeres forhold derfor har glemt jer selv som individer,
  • at have problemer med at være forældre og kærester på samme tid,
  • at være blevet overtaget af en følelse af magtesløshed i en grad, at I har svært ved at mærke kærligheden

Parterapi kan også handle om at blive skilt på en ordentlig måde, eksempelvis hvis der er børn involveret.

Parterapi i praksis

Første gang I kommer i parterapi, er det mit mål sammen med jer at skabe et trygt og tillidsvækkende rum. Dette er helt afgørende for at I kan føle jer frie nok til at åbne op og fortælle om og arbejde med jeres parforhold.

Arbejdet med jeres forhold tager udgangspunkt i jeres relation og jeg fungerer som en støttende ’mægler’ under samtalen. Fokus vil være at skabe klarhed på jeres indbyrdes handlemåder, roller og hvordan I kommunikerer. Mange par er også glade for at få opgaver med hjem, som kan give dem nye måder at handle på og kommunikere med hinanden i hverdagen.

Fra kamp til kommunikation

Ofte ved vi lige hvordan vi skal tænde vores partner helt af. På den måde kan parforholdet blive en daglig kamp. Parterapi kan derfor handle om at arbejde på at I får skabt et trygt fundament sammen, hvor der er plads til og hvor man tør vise hinanden sin sårbarhed og hvor I kommunikerer for at komme ind til hvad der ligger bag jeres handlinger.

Uanset hvad I ønsker at tale om, så vil jeg sammen med jer, arbejde på at skabe et trygt rum, hvor der er plads til jer begge og hvor vi kan snakke om det I har brug for.

Kontakt mig