Metode og tilgang til samtaleterapi

Jeg arbejder ud fra et humanistisk og eksistentielt menneskesyn og kombinerer forskellige metoder og tilgange ud fra min fornemmelse af dig som klient, og den problemstilling, du ønsker at arbejde med.

Jeg tror helt grundlæggende på, at vi mennesker har en medfødt vilje og evne til at skabe et liv, der giver mening for os. Men som regel støder vi på forhindringer af forskellig art igennem livet, som gør det svært for os at skabe det liv vi ønsker os, uden at vi først ser på og arbejder med de hindringer, som står i vejen for os. Hvis vi til gengæld accepterer netop det vilkår, at vi som mennesker igennem livet er i en proces, hvor vi hele tiden udvikler os, kan vi for alvor gøre brug af og ’tage fat om’ friheden til at skabe et liv som vi ønsker os det.

Den emotionsfokuserede tilgang

I min metode og tilgang til samtaleterapi tager jeg primært udgangspunkt i den såkaldte ’emotions-fokuserede’ teori og metode, som er den første og eneste oplevelsesorienterede terapiform, der hviler på veldokumenteret forskning. 

Den emotions-fokuserede terapi (også kaldet ’EFT-metoden’) har sine rødder i både den klientcentrede terapi, neuroaffektiv udviklings- og tilknytningsteori, gestaltterapi, den nyeste emotionsteori og kognitionsforskning og metoden markerer sig verden over som en anerkendt evidensbaseret metodisk tilgang.

Jeg har valgt denne metode, fordi jeg ser emotioner eller følelser som noget af det vigtigste for os mennesker. Følelserne er vores indre ’navigationssystem’, som fortæller os hvad der er vigtigt for os, hvad vi har behov for, længes efter og hvordan vi derfor også har brug for at handle. Det er også følelserne der både knytter os sammen som mennesker og skiller os ad i de relationer vi indgår i. Derfor er det vigtigt at blive opmærksomhed på vores følelser og at lære at acceptere, regulere og udtrykke dem.

Vores relation

Noget af det allervigtigste er, at der fra start i terapien skabes et trygt og empatisk rum og en god relation mellem mig som terapeut og dig som klient. Netop denne kontakt mellem terapeut og klient og det trygge rum som herudfra kan opstå omkring samtalen, er vigtig, for at du som klient får mest muligt ud af terapien.

At træne følelser

Hvis vi ser bare én generation tilbage, så lærte mange i vores kultur fra barnsben, at følelser er noget, man skal holde for sig selv og forsøge at kontrollere og holde tilbage og at det er stærkt at stå alene og klare sig selv.

Vi har derfor ofte ikke lært særlig meget om at mestre og bearbejde de mange tanker og følelser, som livet uundgåeligt vil sætte os i forbindelse med. Og når vi møder modgang eller meningsløshed i livet, bliver det derfor ofte ekstra smertefuldt, fordi vi dels er opdraget til at skulle kunne klare alting alene og hurtigst muligt at lægge problemerne bag os og dels ikke har lært hvordan vi skal forholde os til og bearbejde vores følelser.

På den måde kan vi føle os ensomme og forkerte og det kan blive svært at komme igennem livets kriser. Her kan et terapiforløb, hvor der sættes fokus på de følelser der er forbundet med en krise af den ene eller anden art, være både støttende, helende og udviklende og give den plads og ro du har brug for til at finde ud af, hvad der foregår i dig og hvorfor du føler, reagerer og handler, som du gør.
Det er også når vi ‘er med det der er’ ved at reflektere over vores følelser og de uhensigtsmæssige mønstre i vores liv, at vi har mulighed for at transformere følelserne til andre følelser.

Kort om EFT-Metoden

Leslie Greenberg, som er en af de primære ophavsmænd bag den emotionsfokuserede metode udtrykker den proces, hvor vi transformerer eller ændrer vores følelser således: 

”You can’t leave a place until you have arrived at it”.

Det vil med andre ord sige, at du er nødt til at ’være med’ og acceptere det der er her og nu af følelserne og tanker, for med tiden at kunne bevæge dig til et nyt sted mentalt, følelsesmæssigt og eventuelt fysisk.

hjernerystelse-terapi-og-behandling

Send mig en mail igennem kontaktformularen om dine ønsker,så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Kontakt mig