Behandling af hjernerystelse


Et af mine specialer er, at jeg tilbyder forløb for mennesker med hjernerystelse. Både for mindre og akutte hjernerystelser og for længerevarende senfølger efter hjernerystelse (Post Commotionelt Syndrom). Formålet med behandlingen er at hjælpe dig i bedring og til en bedre livskvalitet, så længe symptomerne står på.

Hvordan heler en hjernerystelse?

Både heling af en hjernerystelse og det at leve godt med længerevarende senfølger efter en hjernerystelse, kræver fysisk og psykisk ro. Og hvis man ikke kan slappe af, fordi tankerne myldrer rundt, eller fordi man er ked af det eller vred, kan det være svært at finde den ro, der skal til for at blive rask. Derfor er det et helt afgørende element i forhold til at blive rask efter en hjernerystelse, at arbejde med at finde ro både i kroppen og i psyken.

I behandlingen kombinerer jeg derfor samtaleterapi, træning af nervesystemet, kropsbevidsthed, herunder afspændings- og fokuseringsøvelser og viden om hjernen, som kan hjælpe dig til at forstå din tilstand. Endelig kan jeg hjælpe dig igennem ’junglen’ af konkrete erfaringer og netværk til forskellige forløb der kan hjælpe akut ramte og længerevarende/kronisk ramte i bedring.

Forløbet skræddersys til dig

Et forløb kan for eksempel indeholde:

Samtaleterapi

Samtaleterapien kan både omhandle den uro du oplever her og nu som følge af hjernerystelsen og den situation du stod i lige inden du blev ramt af en hjernerystelse. Begge dele kan være vigtigt at arbejde med, fordi din mentale og psykiske tilstand kan have stor indvirkning på hvordan du kommer dig efter en hjernerystelse.

Samtaleterapi er også vigtig, fordi den kan være et rum, hvor du kan få støtte og hjælp til at komme igennem den krisetilstand, som det er at blive ramt af en hjernerystelse, i og med at du kan opleve at dit liv er blevet ændret fra den ene dag til den anden.

Viden om neuropsykologi og hjernen

Ved at få en bedre forståelse af hvad der sker når du rammes af akut eller længerevarende hjernerystelse, kan du også bedre forstå hvordan du hjælper dig selv til at hele igen.

Kropsbevidsthed, afspændings- og fokuseringsøvelser, samt træning af hjernen, nervesystemet og i at holde pauser

For at komme i bedring efter en hjernerystelse er det helt afgørende at du lærer at lytte til kroppens signaler og at holde pauser, så du lærer at stoppe op inden en overbelastning, der evt. kan føre til tilbagefald. Her kan afspændings- og fokuseringsøvelser være et godt redskab til at skabe fokus på og ro i kroppen.

Jeg vil desuden vise dig, hvordan du kan træne dit nervesystem til at slappe af.
Og endelig kan vi sammen lægge en plan for både hvordan du træner din hjerne tilbage i topform og for hvordan du holder pauser undervejs.

Tidligere klient: “Kan kun give mine varmeste anbefalinger til Loa, der hjalp mig gennem 1/2 år med hjernerystelse. At der findes en dygtig, indfølende terapeut med så stor en viden/kompetence om hjernerystelse, er en fantastisk kombination, der nok ikke findes tilsvarende.” – Irene Jeppesen Lindgreen.

En hjernerystelse kan give en følelse af at være helt alene

At få en hjernerystelse kan fra den ene dag til den anden hive tæppet væk under det liv du havde. På den måde kan et forløb med hjernerystelse være en periode i dit liv med meget ensomhed og angst. Og derfor kan det være rigtig vigtigt at søge støtte fra andre.

“Loa har gjort den største forskel for mig i mit sygdomsforløb. Loa har formået at få mig ud fra min depression og angst. Derudover har hun givet mig mange brugbare redskaber til at håndtere min hjernerystelse.
Jeg er evig taknemmelig for at jeg har mødt Loa, for ellers tror jeg ikke, at jeg var kommet så langt med min sygdom. Derudover har det været en gave for mit parforhold at min mand ligeledes har kunne komme forbi til snakke omkring at være pårørende til hjernerystelsesramt ægtefælle”
– Mette Fløe Svenningsen

Symptomer på og fakta om hjernerystelse

Hvert år rammes 25.000 af en hjernerystelse alene i Danmark. Ud af de 25.000 bliver ca. 10 % til længerevarende eller kroniske forløb. 

Når du har slået hovedet og har fået et hovedtraume, vil du uanset om du har fået en mild eller en kraftig hjernerystelse opleve mange forskellige symptomer – både fysiske og psykiske.

Symptomerne kan være mange forskellige – alt fra de fysiske symptomer så som udmattelse/træthed, koncentrationsbesvær, hovedpine og svimmelhed, problemer med synet, overfølsomhed overfor lys og lyd, nakkespændinger og piskesmæld, til de psykiske symptomer, fordi det kan være rigtig svært at opleve at du fra den ene dag til den anden har fået taget det liv du kendte fra dig. Det kan f.eks. være du oplever ensomhed, sorg over tabet, angst, depression eller stress.

Uanset hvilke symptomer du oplever, er det vigtigt at lære dem at kende og at tage dem som et signal til at du skal søge ro og afslapning.

’Du skal bare slappe af’ – men hvordan?

Når man får en hjernerystelse, får man at vide, at man skal gå hjem og slappe af. Men sådan som vi lever i dag, med et højt tempo i dagligdagen og med virkelig mange input fra alle sider, er der ofte rigtig langt ned til det niveau af afslapning som heling af en hjernerystelse kræver.

Mange af os kan desuden have rigtig svært ved den form for afslapning som heling af en hjernerystelse kræver Vi har lært os selv, at dét at sidde og surfe på internettet, eller at hygge sig med at tjekke Facebook, er at slappe af. Men det er det langt fra, når man har en hjernerystelse – for begge steder bliver man bombarderet med indtryk og informationer, samtidig med at de flimrende skærme i sig selv er krævende for hjernen.

Det kan desuden være rigtig hårdt psykisk, at blive ramt af en hjernerystelse og derved pludselig at stå i en situation, hvor man fra den ene dag til den anden, ikke kan gøre noget af alt det – socialt, fysisk og fagligt – der før dannede rammen om ens liv og definerede en som person og ens identitet. Og den ustabile psykiske tilstand mange kommer i som følge af fysisk sygdom og utrygheden omkring ‘hvor længe bliver det ved?’, kan også gøre det svært at få ro i hovedet og derved i hjernen.

Ondt i hovedet efter hjernerystelse
Skrækhistorier der bidrager til uro

Der eksisterer også rigtig mange skrækhistorier om hjernerystelse, som man som hjernerystet ikke kan undgå at støde ind i, ala: ”Gud nej, det skal du VIRKELIG ta’ alvorligt – jeg kender en pige, hvis søster havde hjernerystelse i 8 år”. Og når man dertil lægger den isolation, som en hjernerystelse bringer med sig fra den ene dag til den anden, kan det være rigtig svært ikke at bekymre sig og derved også svært at få tankerne i ro, sådan at man rent faktisk kan slappe af.
Det kan også være, at du stod midt i en svær og krævende situation i forvejen, da du blev ramt en hjernerystelse – f.eks. grundet skilsmisse, sygdom, dødsfald i familien, flytning, barnløshed eller lignende. På den måde var du måske allerede inden hjernerystelsen på et højt stressniveau. De mange tanker og den uro alt dette tilsammen bringer med sig, gør det rigtig svært at finde den ro og balance i dit indre, som er det bedste udgangspunkt for en heling af hjernerystelse.

Heldigvis er det ikke umuligt! -Det kræver dog en ekstra indsats, hvis du kan nikke genkende til dele af ovenstående. Men det er til gengæld en indsats der betaler sig, og den vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med.

Fra ’meningen med’ til ’meningen i’

Når vi rammes af en krise – f.eks. en længerevarende fysisk sygdomstilstand, såsom en hjernerystelse, har mange af os en tendens til at forsøge at forstå hvorfor netop vi skulle rammes af dette¸ altså at forsøge at finde en mening med at vi er blevet ramt. Her kan det i stedet være givende at se på livet og de omstændigheder det byder os, som noget der nogle gange er svært og andre gange lettere.
Og at tænke at der ikke nødvendigvis er nogen mening med dette, men at det simpelthen er en del af livet og det at leve. I stedet kan du spørge dig selv, hvordan du kan finde mening i de givne omstændigheder, f.eks. ved at udnytte situationen til at begynder at lære nogle nye sider af dig selv og livet at kende.

 

 

F.eks. ved at spørge dig selv hvad du kan lære af den svære periode i ens liv, og hvordan du kan bruge periodens omstændigheder til noget.
Når man er blevet ramt af en hjernerystelse, er det uden tvivl en rigtig ubehagelig oplevelse og periode i ens liv. Samtidig kan det ende med at blive en virkelig vigtig oplevelse i ens liv, hvor man tvinges til at bryde nogle af de mønstre, man har lavet for sig selv igennem et helt liv. Det kan være en måde at få ro, balance og væren fremfor konstant ’gøren’ ind i livet.

På den måde kan en hjernerystelse faktisk føre til en bedre livskvalitet i dit liv.

Jeg har bred erfaring med hjernerystelsesforløb.Lad mig hjælpe dig.

Kontakt mig